Rozširili sme možnosti inzercie! Ponuku vašich služieb a produktov radi zverejime na sociálnych sieťach Slovak Heritage Festival. V spolupráci s vami ponuku spracujeme kreatívne a pútavo. Príspevok s maximálne 4 fotkami, texte o vašom biznise spolu s webovou stránkou zverejníme na Facebooku a Instagrame za jednorázový poplatok $80. Dajte nám vedieť o svojom záujme na adds@slovakfest.org.

 

Download form in PDF format