Ladislava Begeç

Je mi úprimným potešením, že aj tento rok sa v New Jersey stretáva komunita vás, ktorým záleží na uchovaní slovenskej kultúry a jazyka. Je mimoriadne vzácne a obdivuhodné, že udržiavaniu a oživovaniu slovenských tradícií venujete veľkú pozornosť, za čo vám úprimne ďakujem. Chcem vám tiež zablahoželať k tomu, že festival sa teší takému záujmu a som presvedčená, že každoročný úspech festivalu je pre vás povzbudením v cennej práci, ktorú robíte.