Michal Mlynár

Veľmi si vážim a oceňujem všetky Vaše aktivity, ktoré prispievajú k šíreniu dobrého mena a zviditeľňovaniu Slovenska i k rozvoju priateľských slovensko-amerických vzťahov. K takýmto podujatiam už dlhé roky patrí aj Festival slovenského dedičstva v New Jersey. Pri tejto príležitosti zo srdca prajem všetkým organizátorom festivalu veľa odhodlania, entuziazmu a neutíchajúcu radosť z práce pre slovenskú komunitu v USA.